انواع دیافراگم

انواع دیافراگم


  • دیافراگم ضد روغن وحرارت
  • دیافراگم معمولي
  • دیافراگم ضد حرارت – ضد روغن – بهداشتی – پزشکی – مواد غذایی
  • دیافراگم ضد اسيد ومقاوم در برابر آب شور دريا
  • دیافراگم ضد سايش
  • دیافراگم ضد روغن ، ضد حرارت و مقاوم در برابر عوامل شيميايي و سايش
  • دیافراگم تفلونی